Princip účinku

Výhody používania Ceramizera do oleja spaľovacích motorov (CS):

 1. Znižuje spotreba paliva od 3 do 15%.
 2. Znižuje spotrebu motorového oleja.
 3. Zvyšuje a vyrovnáva kompresné.
 4. Znižuje tzv. „dymenie“ motora.
 5. Eliminuje suché štarty a pomáha ľahšiemu štartu motora.
 6. Stišuje prácu motora, znižuje jeho vibrácie.
 7. Zvyšuje efektivitu a výkon motora, dynamiku vozidla.
 8. Regeneruje povrchy trenia počas prevádzky bez potreby demontáže opracovávanej skupiny.
 9. Účinná životnosť upraveného povrchu je okolo 70 000km prejazdu automobilu.
 10. Zvyšuje životnosť trecích kovových povrchov, dokonca 5-násobne.
 11. Nahrádza vo väčšine prípadov opravy, niekoľko násobne znižujúc náklady opráv v porovnaní s tradičnými servisnými opravami.
 12. Nízky súčiniteľ trenia menej ako 0,02 t.j. 10-násobne menej ako pri kontakte „kov-kov“.
 13. Minimálne o 50% predlžuje najazdené kilometre medzi výmenami motorového oleja.
 14. V prípade havarijného úniku oleja vytvorená kovo-keramická vrstva umožňuje pokračovanie jazdy až cez 500km (potvrdením je test jazdy bez oleja).
 15. Chráni podskupiny pred koróziou a agresívnymi chemickými látkami (dôležité v prípade, keď použitý motorový olej a/alebo palivo môže mať nízku kvalitu).
 16. Znižuje nebezpečenstvo zablokovania piestnych krúžkov.
 17. Až 10-násobne zvyšuje tvrdosť a odolnosť opotrebenia trecích povrchov.
 18. Mikrotvrdosť 4000 - 4500 MPa (400 – 500 kG/mm2) (pre porovnanie mikrotvrdosť ocele je okolo 60 kG/mm2). Pevnosť v tlaku: 2500 MPa (250 kg/mm2).
 19. Chráni životné prostredie.
 20. Prísady do motora je možné používať do akýchkoľvek zariadení (tiež priemyselných) po predošlej konzultácii s výrobcom Ceramizerov.

Výhody používania Ceramizera do oleja prevodoviek, ozubených kolies, náprav (CB):

 1. Uľahčuje radenie prevodov, regeneruje opotrebené synchróny.
 2. Stišuje prácu prevodovky, zadnej nápravy, redukcií.
 3. Znižuje vibrácie a hluk, eliminuje vŕzganie pri zmene prevodov.
 4. Niekoľkonásobne predlžuje životnosť zariadení, dokonca až 5-násobne.
 5. Regeneruje a chráni povrchy trenia počas prevádzky bez potreby demontáže opracovávanej skupiny tvorením kovo-keramickej vrstvy, ktorá vypĺňa, prekrýva a vyrovnáva škrabance, vady a ryhy.
 6. Účinná životnosť upraveného povrchu je okolo 100 000 km prejazdu vozidla.
 7. Účinok obnoveného povrchu ostáva taktiež po nasledujúcich  výmenách oleja (najmenej na 100 000 km prejazdu automobilu).
 8. Vo väčšine prípadov nahrádza opravy niekoľkonásobným znížením nákladov na opravy v porovnaní s tradičnými servisnými opravami.
 9. Prispieva k zvýšeniu spoľahlivosti a účinnosti zariadenia. Rovnakým spôsobom zvyšuje bezpečnosť v extrémnych prevádzkových podmienkach.
 10. Až 10-násobne zvyšuje tvrdosť a odolnosť opotrebenia trecích povrchov.
 11. Mikrotvrdosť 4000 - 4500 MPa (400 – 500 kG/mm2) (pre porovnanie mikrotvrdosť ocele je okolo 60 kG/mm2). Pevnosť v tlaku: 2500 MPa (250 kg/mm2).
 12. Znižuje vytváranie tepla medzi trecími sa kovovými prvkami.
 13. V prípade nedostatočného mazania (napr. pri úniku oleja) vytvorená kovo-keramická vrstva dočasne umožňuje ďalšiu prácu zariadenie bez jeho zničenia.
 14. V prípade nečakaného úniku oleja vytvorená vrstva umožňuje pokračovanie v jazde (dokonca cez 500 km).
 15. Predlžuje intervaly medzi výmenami oleja znižovaním jeho opotrebenia.
 16. Chráni súčasti pred koróziou a agresívnymi chemickými látkami (dôležité v prípade používania olejov horšej kvality).
 17. Chráni životné prostredie.
 18. Merateľne znižuje náklady budúcich opráv zariadení.
 19. Zastavuje a zabraňuje tvorbe pitting-ov (jamiek).

Upozornenie: nepoužívať do automatických prevodoviek.

Výhody používania Ceramizera do kvapaliny hydraulickej sústavy posilňovača riadenia (CK):

 1. Regeneruje a chráni povrchy trenia počas prevádzky bez potreby demontáže upravovanej skupiny.
 2. Účinná životnosť obnoveného povrchu je približne do 100 000 km prejazdu vozidla.
 3. Udržuje nové ako aj používané zariadenia v čo najlepšom stave.
 4. Zabraňuje tvorbe hrdze a korózie.
 5. Zastavuje a zabraňuje tvorbe pitting-ov (jamiek).
 6. Zaisťuje hladkú a tichú prácu sústavy posilňovača vo všetkých podmienkach.
 7. Vo väčšine prípadov nahrádza opravy niekoľkonásobným znížením nákladov v porovnaní s tradičnými servisnými opravami automobilu.
 8. Znižuje súčiniteľ trenia (do hodnoty 0,02 t.j. 10-násobne menej ako pri kontakte „kov-kov“).
 9. Prispieva k zvýšeniu spoľahlivosti a efektívnosti zariadenia.
 10. Mikrotvrdosť 4000 - 4500 MPa (400 – 500 kG/mm2) (pre porovnanie mikrotvrdosť ocele je okolo 60 kG/mm2).
 11. Chráni životné prostrednie.
 12. Prísady do hydraulických sústav je možné používať do akýchkoľvek zariadení (tiež priemyselných) po predošlej konzultácii s výrobcom Ceramizerov.

Výhody používania Zušľachťovača do paliva (CP):

 1. Predlžuje životnosť palivovej sústavy.
 2. Znižuje trenie a redukuje opotrebenie častí podliehajúcich treniu v palivovej sústave.
 3. Znižuje spotrebu paliva o 2 – 4%.
 4. Pričiňuje sa o zvýšenie výkonu motora o 1 – 3%.
 5. Uľahčuje štart studeného motora, obzvlášť pri nízkych teplotách.
 6. Znižuje emisie škodlivých látok CO – dokonca o 50%, CO2 – do 10%, NOx, HC v splodinách.
 7. Znižuje hluk a dymenie.
 8. Udržiava palivovú sústavu v čistote.
 9. Odstraňuje karbónové usadeniny zo spaľovacej komory.
 10. Zabraňuje tvorbe kalov a karbónu v spaľovacej komore (tiež na hríbikoch ventilov a koncoch trysiek.
 11. Pomáha odblokovaniu vstrekovačov a piestnych krúžkov.
 12. Zvyšuje spoľahlivosť a životnosť automobilov.
 13. Znižuje negatívne účinky používania palív horšej kvality.
 14. Prispieva k dôkladnejšiemu (katalyckému) spaľovaniu paliva.
 15. Zabezpečuje správnu a rovnomernú prácu motora.
 16. Chráni životné prostredie.
 17. Nie je škodlivý pre prácu a životnosť katalyzátorov.
 18. Je vhodný do všetkých typov benzínu a nafty.

POZRI SA AKO FUNGUJE CERAMIZER:

 

Regenerácia pri použití CERAMIZER® si zakladá na navrátení nominálnych veľkostí a vlastných tvarov spolupracujúcich povrchov v zariadeniach, v ktorých dochádza k treniu, počas zväčšovania kovo-keramickej vrstvy s unikátnymi vlastnosťami. Táto regenerácia sa uskutočňuje počas zvyčajného fungovania zariadenia, teda nie je nutná jeho demontáž, stačí pridať prípravok do oleja (v motore, prevodovke, hydraulickom systéme posilovača riadenia) alebo do paliva - benzínu, nafty (v prípade zušľachťovača paliva).
Termodynamické procesy vznikajúce na trecích povrchoch spôsobujú zväčšovanie kovo-keramickej vrstvy na všetkých miestach a najmä v opotrebovaných (vydratých). 

 

1.jpg

Zväčšovanie vrstvy sa postupne stabilizuje spolu so zmenšením koeficientu trenia čo prechádza k samočinnej optimalizácii trecích sa častí a po dosiahnutí nominálnych hodnôt sa zastavuje, obnovuje povrch ideálnym spôsobom. Znamená to, že v miestach viac opotrebovaných (vydratých) a tam, kde boli štrbiny, vzniká hrubšia vrstva ako na menej opotrebovaných miestach, čo nakoniec prechádza k obnove požadovaných tvarov trecích sa častí.
V dôsledku zvyšovania trenia prvých 200 km jazdy autom s výrobkom by otáčky nemali presiahnuť 2700 ot./min. Proces vytvárania kovo - keramickej vrstvy trvá 1500 km alebo 250 motohodín.

Molekuly ceramizer® sa charakterizujú vysokým stupňom spojenia s kovom, prenášajú čiastočky kovu (selektívny prenos) na opotrebované miesta, kde sa nachádza zvýšená teplota sprevádzaná trením a tam sa rozptyľujú. V týchto miestach spojené čiastočky kovu a molekuly ceramizera® (rozptýlením) obnovujú povrch tvorením kovo-keramickej vrstvy. V dôsledku spojenia molekúl ceramizera® s kovovým povrchom sa vylepšuje kryštalická štruktúra kovu, čím sa vytvrdzuje a vypĺňa vrchná vrstva (vznikne odolná, nerozbitná kovo-keramická ochranná vrstva). Tento proces nazývame ceramizácia. Táto vrstva vypĺňa, pokrýva a vyrovnáva mikrodefekty a deformácie plôch (povrchov) podliehajúcich treniu.

Ceramizer® využíva javy:

 • Ceramizácie kovových povrchov, ktorá podlieha vytvoreniu kovo-keramickej vrstvy na trecích plochách kovov, časti strojov a zariadení počas normálnej prevádzky. 

Zväčšovaním kovo-keramickej vrstvy ceramizer® regeneruje a obnovuje trecie plochy spojením s kovom na molekulárnej úrovni. Vytvorená kovo-keramická vrstva je tvrdá, trvácna, s nízkym koeficientom trenia, dobre odvádza teplo a je odolná voči vysokým teplotám a mechanickému namáhaniu. Táto vrstva vypĺňa, pokrýva a vyrovnáva mikrodefekty a deformácie povrchov trecích sa častí.

Účinkom vysokej miestnej teploty (nad 900 ° C), nachádzajúcej sa v oblasti trenia, nasleduje "rozpúšťanie" ceramizera. "Rozpustené" molekuly ceramizera® sa vyznačujú vysokým stupňom adhézie (spojenia) s kovom, prenášajú čiastočky kovu nachádzajúce sa v oleji alebo mazive na opotrebované miesta (selektívny prenos) kde je zvýšená teplota sprevádzaná trením a tam sa rozptyľujú. V týchto miestach spojené čiastočky kovu a molekuly ceramizera® (rozptýlením) obnovujú povrch vytváraním kovo-keramickej vrstvy. V dôsledku spojenia molekúl ceramizera® s kovovým povrchom sa vylepšuje kryštalická štruktúra kovu, čím sa vytvrdí a vyplní vrchná vrstva (vznikne trvácna, nerozbitná kovo-keramická ochranná vrstva).
Termodynamické procesy, ktoré sa vyskytujú na trecích plochách spôsobujú zväčšenie kovo-keramickej vrstvy vo všetkých miestach, a najmä na opotrebovaných (použitých-poškodených). Zväčšovanie sa postupne stabilizuje spolu so znížením koeficientu trenia, čo prechádza k samočinnej optimalizácii trecích sa častí. Po dosiahnutí nominálnych hodnôt sa zastavuje a obnovuje povrch ideálnym spôsobom. To znamená, že v miestach viac opotrebovaných a tam kde boli škrabance sa vytvorí hrubšia vrstva ako v miestach menej opotrebovaných, čo má za následok obnovenie požadovaných tvarov trecích sa častí.
Trvalý efekt ceramizácie v spaľovacích motoroch je zachovaný aj po ďalšej výmene oleja po dobu najmenej 70 000 km prejdenej vzdialenosti vozidla, v prípade prevodov na 100 000 km prejdenej vzdialenosti vozidla.

 • Tzv. magnetizácia oleja - vďaka technológii GP čiastočky oleja presne priliehajú ku kovovým povrchom, čím zlepšujú mazanie a odvod tepla z ich povrchu.

  Proces magnetizácie oleja sa udržiava do ďalšej výmeny oleja, pretože spolu s výmenou sa zbavujeme zmagnetizovaných čiastočiek oleja.

 • Selektívny prenos - voľne sa pohybujúce čiastočky kovu obsiahnuté v oleji alebo v mazive sú prenášané do uzlov trenia a dopĺňajú kryštalickú štruktúru obnoveného kovového povrchu. Tento proces v teoretickej oblasti (bez výmeny oleja) vedie k neopotrebovaniu trecích sa povrchov častí. Za predpokladu, že nepotrebujeme meniť olej tak vo výsledku selektívneho prenosu by sme mali do činenia so 100% neopotrebovaním trecích povrchov komponentov.

  Pretože olej podlieha spotrebe musíme ho pravidelne vymieňať a tým sa zbavujeme zvyškov molekúl ceramizera® a proces selektívneho prenosu zaniká. Napriek tomu technológia ceramizacie využíva javu plateryzácie.

Ceramizeri® neobsahujú teflon, olovo, molybdén, neupchávajú olejové filtre a olejové kanáliky, pretože molekuly ceramizera sú menšie ako póry filtra. Molekuly ceramizera® sú menšie ako 2 mikróny a póry olejového filtra motora sú veľkosti nad 5 mikrónov. Napriek tomu kovo - keramická vrstva vzniká iba v miestach trenia kovu o kov, je preto vylúčený vznik vrstvy v olejových kanáloch a olejových filtroch. Ceramizer® nie je zahusťovačom oleja, ani tzv. "motodoktorom" , jedna dávka ceramizera® je 5 ml. Výrobok nelikviduje "stratu oleja" cez tesniace ventily, pretože na rozdiel napr. od dvojice piest - valec tu sa nenachádza trenie kovu o kov.

Zaručená účinnosť a životnosť vytvorenej kovo-keramickej vrstvy je najmenej do 70 000 km najazdenia vozidla alebo do 6000 mth. Po tomto najazdení sa odporúča opätovné použitie ceramizer®.

Veľmi radi odpovieme na všetky Vaše otázky: e-mail: slovakia@ceramizer.com