Inštrukcie pre motory motocyklov s mokrou spojkou (CM)

Najvyššia efektívnosť v používaní ceramizera ® sa získava dôkladným dodržiavaním usmernení a návodov.

 1. Počas celého procesu ceramizácie (1,5 tis. km alebo 25 motohodín) nevymieňať olej. Olej vymieňať v pravidelných intervaloch.
 2. Ceramizer ® môže byť zmiešaný s akýmkoľvek druhom oleja a použitý pre všetky typy štvortaktných motocyklových motorov.
 3. Znížená dávka ceramizera ® neprinesie očakávané výsledky.
 4. Zvýšená (napr. 2 x väčšia) dávka ceramizera ® nespôsobuje žiadne vedľajšie účinky, len sa predlžuje čas procesu nanášania. Zdvojená dávka ceramizera ® sa odporúča v prípade značného opotrebovania motora.
 5. Pre veľmi opotrebovaný (viac ako 85% opotrebovania) motor je potrebné zdvojnásobiť dávku ceramizera ®.
 6. Pre motory používané v automobilových športoch a extrémnych prevádzkových podmienkach sa odporúča zdvojnásobiť dávku ceramizera ® vzhľadom k množstvu uvedenému v tabuľke.

MNOŽSTVO PREPARÁTU (počet dávok) potrebných na ceramizáciu povrchu trecích plôch uvádza tabuľka:

Množstvo oleja v motore motocykla v litroch 1-5 l 5-10 l
Po prejdení 3-35 3-35 tis. km 1 dávka 2 dávky
Po prejdení 35-90 tis. km 2 dávky 3 dávky
Po prejdení > 90 tis. km 3 dávky 4 dávky

Balenie obsahuje:

 1. Jednu dávku preparátu ľahko rozpustnú v oleji s hmotnosťou netto 4 g.
 2. Tento návod.

ODPORÚČANIA:

 1. Zmerať kompresné tlaky (pred a po vytvorení kovo-keramickej vrstvy) vo valcoch motora s cieľom potvrdenia účinku ceramizera ®.
 2. Môže byť použitý v akomkoľvek štádiu prevádzky, najlepšie po výmene oleja a filtra, aby sme čo najdlhšie (do ďalšej výmeny oleja) pokračovali v jazde s ceramizerom®.
 3. Požívať predovšetkým profylakticky, na ochranu motora pred účinkami trenia, výrazným predĺžením jeho životnosti a prevádzkyschopnosti.
 4. Môže sa použiť s akýmkoľvek druhom oleja.
 5. V čase tvorenia kovo-keramickej vrstvy (1000 km) nevymieňať olej.
 6. Ceramizer ® sa môže používať v spaľovacích motoroch ľubovoľných strojov a priemyselných zariadení po predchádzajúcej dohode s výrobcom.

 
NÁVOD:

 1. Zahriať motor na prevádzkovú teplotu 80-90 ° C, (napr. pri jazde alebo aspoň 10-minútovom voľnobehu).
 2. Vypnúť motor.
 3. Odkrútiť veko plniaceho otvoru oleja a vyprázdniť dávku(y) do plniaceho otvoru oleja.
 4. Zakrútiť veko plniaceho otvoru oleja.
 5. Spustiť motor a nechať na voľnobehu po dobu 15 minút.
 6. Prejsť, nemusí byť jednorázovo, 100 km(možné rozdeliť na etapy) spôsobom ako pri zábehu motora, tj aby sa zabránilo nadmerným otáčkam motora a jazdiť na možných nízkych otáčkach aby v nízkom stupni vystupovalo plynulé trenie(s olejovým filmom).
 7. Ceramizer ® nemení mazacie parametre oleja, takže nemení parametre trenia mokrej spojky.
 8. Po prejdení hranice 100 km je možné jazdiť bez obmedzenia otáčok motora. Tvorenie kovo-keramickej vrstvy pokračuje ešte do prejdenia 1000 km, ale už v bežných prevádzkových podmienkach. Počas tejto doby, nevymienať olej!
 9. V prípade použitia zvýšené množstva prípravku (napr. 2 dávky) sa odporúča aplikovať prvú dávku (podľa priloženého návodu), a ďalej po najazdení cca 300 km použitie rovnakým spôsobom druhej (následnej) dávky (zvyšuje sa efektívnosť tvorenia kovo-keramickej vrstvy v miestach trenia).

POZNÁMKY:

 1. Neodporúča sa používať ceramizer® v prípade, keď je mokrá spojka zkonštruovaná s párom kovových výložiek. Tento prípad sa týka asi 5% konštrukcie motorov.
 2. V prípade, keď mokré hniezdové výložky nie sú kovové alebo sú striedavo kovovo-nekovové je možné použiť ceramizer ®.Tento prípad sa týka približne 95% konštrukcií motorov.
 3. V prípade predchádzajúceho použitia prísad do oleja (s molybdénom alebo teflónom) odporúča sa výmena oleja s vypláchnutím motora pred použitím ceramizera ®. Inak účinok ceramizerom ® bude znížený, a čas ceramizácie sa predĺži.
 4. V prípade mechanického poškodenia motora (napr. puknutý alebo zapečený piestny krúžok, netesné priliehanie ventilov, hlboké ryhy na valci, atď) je potrebné opraviť chybu a potom použiť ceramizer ®.
 5. Ceramizer ® neregeneruje miesta, kde je trenie gumy alebo plastov o kov.
 6. V prípade motorov bez automatickej regulácie vôle ventilov po skončení ceramizácie, tj. po 1000 km, ak je to potrebné (počuť klepanie ventilov) nastaviť vôľu ventilov.
 7. Dávkovače / striekačky, ktoré majú malý únik z piestu sú považované za správne naplnené.

BEZPEČNOSŤ:

 1. Výrobok je bezpečný v súlade s UE (91/155/EEC).
 2. Uchovávať pri teplote do +40 °C.
 3. Neupcháva olejové filtre ani olejové kanáliky.
 4. Neobsahuje teflón ani molybdén.
 5. Uchovávať mimo dosahu detí.

VÝSKUM:

Účinnosť potvrdená v testoch obsiahnutých na www.ceramizer.com/sk
Ceramizer je chránený ochrannou známkou.

ZÁRUKA: 

Efektívnost a životnosť vytvorenej kovovo-keramickej vrstvy je zaručená minimálne do najazdenia 30 000 km. Po tomto prejdení sa odporúča opätovné použitie ceramizer pre motory v motocykloch.

stiahnite si inštrukcie ceramizer do motoriek vo formáte pdf