Inštrukcie pre prevodovky, nápravy, prevody (CB)

Najvyššia efektívnosť v používaní ceramizera ®, sa získava dôkladným dodržiavaním usmernení a návodov.

 1. Táto technológia je určená na zabezpečenie nových a obnovu opotrebovaných, ale nepoškodených mechanizmov.
 2. Je možné použiť s každým typom prevodového oleja a použiť do všetkých typov prevodov a reduktorov.
 3. Znížená dávka ceramizera ® neprinesie očakávané výsledky.
 4. Zvýšená (napr. 2 x väčšia) dávka ceramizera ® nespôsobuje žiadne vedľajšie účinky, len sa predlžuje čas procesu nanášania.
 5. V prípade predchádzajúceho použitia prísad do oleja (s molybdénom alebo teflónom) odporúča sa výmena oleja s vypláchnutím motora pred použitím ceramizera ®. Inak účinok ceramizera ® bude znížený a doba ceramizácie sa predĺži.
 6. Životnosť vytvorenej keramickej vrstvy pretrváva, v závislosti od pracovných podmienok zariadenia až 2 roky (pri nepretržitej prevádzke zariadenia), alebo do najazdených 100 000 km.
 7. Ceramizáciu povrchov ceramizerom ® je možné opakovať niekoľkokrát.
 8. Ceramizer ® je možné použiť pre akékoľvek zariadenia (vrátane priemyselných), po predchádzajúcej konzultácii s výrobcom.

 

MNOŽSTVO PREPARÁTU (počet dávok), potrebných na keramizáciu povrchu trecích plôch, uvádza tabuľka:

Množstvo oleja v prevodovke alebo v prevodoch v litroch 1-2 l 2-5 l 5-8 l 8-11 l
Počet dávok 1 dávka 2 dávky 3 dávky 4 dávky

Balenie obsahuje:

 1. Jednu dávku preparátu ľahko rozpustnú v oleji s hmotnosťou netto 4,5 g.
 2. Tento návod.

ODPORÚČANIA:

 1. Charakteristickým príznakom začatia regenerácie je zníženie šumu zariadenia už po niekoľkodesiatkach kilometrov.
  - V prípade väčšieho opotrebovania sa zariadení a zvlášť vtedy, keď počas regenerácie po prejdení 100 až 200 km zbadáme mierne zlepšenie práce zariadení odporúča sa zdvojenie dávky ceramizera ®.
  -V prípade keď po prejdení 100-200 km zlepšenie práce zariadenia nie je badateľné - môže to svedčiť o nesprávnom posúdení opotrebenia zariadenia alebo mechanickom poškodení zariadenia.

 2. V prípade skupín prevodoviek (prenos energie) - odporúča sa zdvojenie dávky ceramizera ®.
 3. V prípade prevodoviek a prevodov používaných v motorových športov a extrémnych prevádzkových podmienok, odporúča sa zdvojnásobiť dávku ceramizera®.
 4. Používať v každej fáze prevádzky, najlepšie priamo pri výmene oleja, aby bolo možné čo najdlhšie (až do ďalšej výmeny oleja), pokračovať v jazde s ceramizerom®.
 5. Používať predovšetkým profylakticky, na zabezpečenie zariadení pred účinkami trenia, výrazne predlžujúc ich životnosť a prevádzkyschopnosť.
 6. Počas celého procesu ceramizácie (1,5 tis. km alebo Moto hodín) nevymieňame olej. Olej vymieňame v pravidelných intervaloch.
 7. Používať spolu s ceramizerom ® do motora, systémov posilovača riadenia a obohacovača paliva.

Pokyny pre prevodovky, nápravy:

 1. Zahriať olej v prevodovke, zadnej náprave , prejdením niekoľko km.
 2. Vypnúť motor.
 3. Odkrútiť veko plniaceho otvoru oleja v prevodovke alebo veko plniaceho otvoru oleja v zadnej náprave a vyprázdniť dávkovač (e) doplniaceho otvoru oleja (pri dodržaní požadovanej úrovne oleja).
 4. Zakrútiť veko plniaceho otvoru oleja.
 5. Jednorázovo prejsť vzdialenosť minimálne 10 km s rýchlosťou do 90 km / h., ako aj 100 - 300 m na spiatočke.
 6. Tvorenie kovo-keramickej vrstvy pokračuje do prejdenia 1500 km, ale už v bežných prevádzkových podmienkach. Počas tejto doby, nevymieňať olej.

Pokyny pre reduktory:

 1. Zahriať olej v reduktore po dobu najmenej 30 minút.
 2. Zastaviť reduktor.
 3. Odkrútiť veko plniaceho potvoru reduktora a vyprázdniť dávkovač (e) do plniaceho otvoru oleja (pri dodržaní požadovanej úrovne oleja).
 4. Zakrútiť veko plniaceho otvoru oleja.
 5. Tvorenie kovo-keramickej vrstvy pokračuje do 60 hodín práce reduktora v bežných prevádzkových podmienkach. Počas tejto doby, nevymieňať olej.

NEPOUŽÍVAJTE:

 1. Pre automatické prevodovky.
 2. Skrutkové kompresory.

POZNÁMKY:

 1. V prípade predchádzajúceho použitia prísad do oleja (z molybdénom alebo teflónom) sa odporúča výmena oleja s vypláchnutím zariadenia pred použitím ceramizera ®. Inak účinnosť ceramizerom ® bude znížená a ceramizácia sa predĺži.
 2. V prípade mechanického poškodenia (napr. vylomený zub, hlboké ryhy, značné opotrebovanie , atď), treba opraviť chybu, a potom použiť ceramizer ®.
 3. Ceramizer ® neregeneruje miesta kde je trenie gumy alebo plastov o kov.
 4. Dávkovače / striekačky, ktoré majú malý únik z piestu sú považované za správne naplnené.

BEZPEČNOSŤ:

 1. Výrobok je bezpečný v súlade s UE (91/155/EEC).
 2. Uchovávajte pri teplote do +40 °C.
 3. Neobsahuje teflón ani molybdén.
 4. Uchovávajte mimo dosahu detí.

VÝSKUM:

Účinnosť potvrdená v testoch obsiahnutých na www.ceramizer.com/sk
Ceramizer je chránený ochrannou známkou.

ZÁRUKA:

Efektívnosť a životnosť vytvorenej kovovo- keramickej vrstvy je zaručená minimálne do prejdenia 100 000 km alebo do 9000 mth. Po tomto prejdení sa odporúča opätovné použitie ceramizer ® do prevodov.

stiahnite si inštrukcie ceramizer do prevodov, redukcií, diferenciálov vo formáte pdf