Ceramizer® do motorov motocyklov s mokrou spojkou

Hlavné výhody aplikácie prísady ceramizer®:

 1. Stišuje a vyrovnáva prácu motora, mierne zvyšuje dynamiku - výkon vozidla
 2. Zabezpečuje motor pred opotrebovaním a predlžuje jeho životnosť
 3. Obnovuje povrchy trenia čím sa zníži spotreba benzínu, nafty, LPG (od 3 do 15%) ako aj spotreba oleja
 4. Chráni motor pred koróziou (zvlášť počas zimovania motora)
 5. V motoroch vybavených spoločným systémom mazania s prevodovkou (väčšina štvortaktných motorov motocyklov) zlepšuje plynulé radenia prevodových stupňov a predlžuje životnosť zariadení, až 5-násobne, účinný rovnako v rekreačných ako aj športových motocykloch
 6. Zvyšuje efektivitu a výkon motora, dynamiku vozidla.
 7. Regeneruje povrchy trenia počas prevádzky bez potreby demontáže opracovávanej skupiny.
 8. Účinná životnosť upraveného povrchu je okolo 70 000km prejazdu automobilu.
 9. Zvyšuje životnosť trecích kovových povrchov, dokonca 5-násobne.
 10. Nahrádza vo väčšine prípadov opravy, niekoľko násobne znižujúc náklady opráv v porovnaní s tradičnými servisnými opravami.
 11. Nízky súčiniteľ trenia menej ako 0,02 t.j. 10-násobne menej ako pri kontakte „kov-kov“.
 12. Minimálne o 50% predlžuje najazdené kilometre medzi výmenami motorového oleja.
 13. V prípade havarijného úniku oleja vytvorená kovo-keramická vrstva umožňuje pokračovanie jazdy až cez 500km (potvrdením je test jazdy bez oleja).
 14. Chráni podskupiny pred koróziou a agresívnymi chemickými látkami (dôležité v prípade, keď použitý motorový olej a/alebo palivo môže mať nízku kvalitu).
 15. Znižuje nebezpečenstvo zablokovania piestnych krúžkov.
 16. Až 10-násobne zvyšuje tvrdosť a odolnosť opotrebenia trecích povrchov.
 17. Mikrotvrdosť 4000 - 4500 MPa (400 – 500 kG/mm2) (pre porovnanie mikrotvrdosť ocele je okolo 60 kG/mm2). Pevnosť v tlaku: 2500 MPa (250 kg/mm2).
 18. Chráni životné prostredie.
 19. Prísady do motora je možné používať do akýchkoľvek zariadení (tiež priemyselných) po predošlej konzultácii s výrobcom Ceramizerov.

Ako používať (click)

Cena 23 eur s dph